צור קשר פורום 'צבאות ה בנות חב"ד נשי ובנות חב"ד


צור קשר

ניתן לשלוח דיווחי מזל טוב
מידע על הפעילות המתבצעת אצלכם כולל תמונות
להעלות מחשבות סיפורים רעיונות ולהציע תחומי עניין נוספים


Name שם פרטי
Last Name שם משפחה
Adress כתובת מגורים
Phone טלפון
Cell פלאפון
E-Mail אימייל
Text תוכן
Outlook - לשליחת אימייל באמצעות ה

ניהול תוכן: חדוה 7770915-054

תורה כפולה ומכופלת תשס"ח

גם השנה לקראת ג' בתמוז נתאחד נשי ובנות חב"ד נוסיף שלוש פעמים בין ג' בסיוון לג' בתמוז "נלמד מתורתו של הרבי נתמקד בשיחת הרבי בנושא "חשוב טוב יהיה טוב להמשך
'מועדון 'נשי

. נפתח מועדון 'נשי' המהווה את מודעון הבית של נשי ובנות חב"ד. המועדון יאגד את כל הנשים החברות בארגון נשי ובנות חב"ד ויקנה להן הטבות מיוחדות להמשך
מזל טוב

נולדו במזל טוב
באו בקשרי השידוכין
הקימו בית בישראל
בר/בת מצווה