צור קשר פורום נשי ובנות חב"ד

תשעה באב שחל בשבת
(ב"ה, יום שישי, ח' אב תשע''ח - 20 יולי 2018 )

שבת חזון הכלל הוא שאין אבלות בשבת, ולכן נוהגים לענג את שבת זו ככל שבת.


התחלת התענית להזהר לסיים אכילת סעודה שלישית לפני השקיעה: בירושלים: 19:46, בחיפה:19:49, בבאר שבע 19:46. יש להקדים כמה דקות קודם לכן כדי לא לאכול אחרי השקיעה.


חליצת נעלי עור את הנעלים חולצים 20 דקות אחרי השקיעה, וכן פושטים בגדי שבת ולובשים בגדי חול.


הבדלה בתפילת ערבית תאמר: "אתה חוננתנו" ואם אינה מתפללת ערבית תאמר (בלי שם ומלכות): "ברוך המבדיל בין קדש לחול". הבדלה על הכוס נעשית ביום ראשון. מי שאוכל צריך להבדיל קודם.


*ברכת הנר* אחר צאת השבת, מברכים על הנר "ברוך... בורא מאורי האש", ואם שכחו - אפשר לברך במשך הלילה. ואין מברכים על הבשמים.


*תשעה באב* 1. תשעה באב אסור באכילה ושתיה, רחיצה, סיכה (שמנים), נעילת הסנדל (נעלי עור) ותשמיש המיטה. 2. אסור לומר "שלום" לחברים ויש אוסרים אפילו לומר "בקר טוב". 3. אסור ללמוד תורה אבל מותר לקרא בספר איוב, איכה וכו'. 4. לכתחילה אין לקרא תהלים אולם מי שרגיל לקרא תהלים באופן קבע יכול לקרא כפי שרגיל במשך כל השנה. 5. צריך להימנע מטיולים כדי שלא יבואו לידי שחוק וקלות ראש. 6. מלאכה הנעשית בתשעה באב - לא רואה ממנה סימן ברכה. 7. נטילת ידים בבקר/אחר עשיית צרכים- עד סוף קשרי האצבעות. 8. פנים- שטיפת העיניים בלבד. 9. לכלוך בידיים או ילד שליכלך ורוצה האם לשטפו ולנקותו- מותר כי אין זה לרחיצה רק להעביר הזוהמא.


*מי צריך לצום?* בן שהגיע למצוות (13) ובת שהגיעה לגיל 12.


*מי פטור מהצום?* השנה שזה צום דחוי - מעוברת, מניקה בפועל וחולה פטורים מהצום ילדים קטנים- לא מחנכים אותם לתענית שעות כמו ביו"כ- כי אנו מאמינים בגאולה השלימה ומ"מ לא יאכלו ביום זה מעדנים וטוב לחנך את הילדים שינעלו נעלים שאינן של עור.


*אכילה בצום* האוכל בצום- צריך לעשות קודם לכן הבדלה (ללא בשמים). אם אוכל לחם- יטול ידיו כרגיל עד פרק הזרוע. אין לומר "נחם" בברכת המזון.


*מוצאי תשעה באב* הצום יוצא כ-20 דק' אחרי השקיעה. לפני האכילה יבדילו על הכוס. את ההבדלה על היין עושים ביום ראשון לאחר צאת הצום ומברכים ברכת "בורא פרי הגפן" ו"המבדיל בין קדש לחול" בלבד, ללא בשמים ונר.

בשנה זו מייד בצאת הצום מסתיימים כל דיני האבלות של בין המיצרים.

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתהלתגובות